Fotoğraf yok
Genel

Anayasa için 3 de uygulama önerisi

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen siyasi partilerin kapatılmasını engellemeye yönelik anayasa değişikliği önerisi içinde uygulamaya yönelik maddeler de var. Burada da 3 öneri dikkati çekiyor: İlkini, kapatma yerine verilecek devlet yardımından yoksun bırakma cezasının […]